omlouvání žáka a studenta z vyučování

 
Absenci omlouvají zákonní zástupci v souladu se školským zákonem a Metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování z r. 2002.
Ve vyjímečných případech, kdy má škola vážné podezření na záškoláctví, může škola písemně požádat lékaře prostřednictvím zákonného zástupce o potvrzování ošetření konkrétního žáka v danou dobu v ordinaci, tedy nikoliv omlouvání ve stylu "nemocen od-do", přičemž nedílnou součástí omluvenky je vždy i současné potvrzení zákonným zástupcem.
Ve stejném režimu probíhá i omlouvání absence dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,  tedy primárně omlouvají zákonní zástupci.