Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

(platný od 19. 1. 2023) 
 

 Aplikace nepovinného očkování                                             200 Kč

Přihláška MŠ, SŠ, SOU, VŠ                                              1.  100 Kč, další zdarma

Potvrzení na tábory, sportovní a zájmovou činnost                 150 Kč

(platnost 24 měsíců)

Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz)                  150 Kč

Zdravotní průkaz                                                                     150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů                 150 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu

(pojistná událost  - př. úraz)                                                      300 Kč

Prohlídka - řidičský průkaz                                                        400 Kč

Streptest (průkaz streptokoka v hrdle)                                      100 Kč    

Pracovně-lékařská prohlídka                                                     500 Kč