Očkování

 

Obecná doporučení po očkování : 

Po očkování pro možnou případnou reakci na očkování vyčkejte v čekárně 30 minut.  V den očkování dopřejte vašemu dítěti klidový režim bez výletů, návštěv, cestování, plavání a tělesné výchovy. Po očkování na 48 hodin vynechejte rehabilitační cvičení. Mezi nejčastější reakce na očkování patří mrzutost, zvýšené teploty, horečky, zarudnutí a otok v okolí vpichu. Příznaky reakce na očkování většinou ustoupí do 48 hodin. Zarudnutí v místě očkování je možné ledovat. Při horečce nad 38°C podejte léky na snížení horečky (Paralen, Panadol, Nurofen, Ibalgin). Kupte si ještě před očkováním teploměr a  léky na snížení horečky.

Při křečích, horečkách nad 40°C, nereagujících na léky proti horečce, neztišitelném pláči kontaktujte neprodleně pediatra, LSPP, v kritickém stavu RZP.    

Reakci na očkování hlaste před následujícím očkováním!

 

Rodičům doporučuji před rozhodnutím o očkování přečíst  SPC očkovacích látek  nebo příbalový leták. Informace volně přístupné na internetu. Např.  www. vakciny.net

 

Vakcíny: 

Infanrix–hexa (ev. Hexacima) – povinné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, těžkému bakteriálnímu hemofilovému onemocnění (zánětu mozkových blan, zánětu záklopky hrtanové). Injekce do stehýnka 3x během 1. roku,  jedno přeočkování během 2. roku.

Prevenar 13 (event. Synflorix) – nepovinné očkování proti bakterii pneumokoku – zabrání těžkým infekcím (zánětu mozkových blan, celkové infekci – sepsi, některým zánětům středního ucha a pneumokokovému zápalu plic). Prevenar chrání proti 13 typům pneumokoka, Synflorix proti 10 typům. Injekce do stehýnka 3x během 1. roku a jedno přeočkování v 2. roce věku. Rodiče se musí rozhodnout pro očkování nejpozději ve 3-4 měsících dítěte, pozdější očkování u zdravých dětí si musí hradit sami. Na Prevenar 13 je doplatek 400 Kč za každou dávku. Synflorix je plně hrazený pojišťovnou. Předpokládaná doba ochrany je 5-10 let. Přeočkování se zatím neprovádí.

Prevenar 13 je také možné očkovat také starším dětem,  které nebyly v kojeneckém věku očkovány. Pokud dítě nemá zdravotní indikaci k tomuto očkování,  hradí  rodiče.   Cena přibližně 1500Kč.  

 

Silgard – nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění pro dívky mezi 13. a 14. rokem s doplatkem 300 Kč. Pro ostatní věkové kategorie je očkování nehrazené. Základní očkování do ramene 2 (3) dávkami od 9 let věku dítěte. 

 

Cervarix – nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku. Očkování je plně hrazené ze zdravotního pojištění pro děvčata mezi 13. a 14. rokem, pro ostatní je očkování nehrazené. Základní očkování do ramene 2 (3) dávkami od 10 let věku dítěte. 

 

Infanrix – povinné očkování mezi 5. a 6. rokem věku dítěte. Jde o přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Aplikace do svalu.

 

Boostrix polio – povinné očkování mezi 10. a 11. rokem věku dítěte. Jde  o přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a obrně. Očkuje se do ramene.

 

Tetavax – povinné očkování proti tetanu, přeočkování za 10-15 let.

 

Priorix – povinné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Injekce podkožně od 15. měsíce. Přeočkování za 6-10 měsíců. Zvláštností tohoto očkování je oddálená reakce (horečka, kašel, vyrážka) na očkování mezi 5. až 12. dnem po aplikaci. 

 

Priorix tetra – očkovací látka chrání proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a navíc proti planým neštovicím. Očkovací látka je nehrazená. Reakce na očkování je stejná jako u Priorixu, ale ještě 20. den se může objevit reakce na plané neštovice (vyrážka, puchýřky, horečka). 

 

Varilix – nepovinná a nehrazená očkovací látka proti planým neštovicím od 2. roku věku dítěte. Injekce podkožně, přeočkování nejméně za 6 týdnů po 1. dávce.   

 

Encepur– nepovinné a nehrazené očkování proti klíšťové encefalitidě. Základní očkování jsou 3 dávky do ramene, první přeočkování za 3 roky, další přeočkování u dětí po 5 letech.

FSME-Immun – nepovinné a nehrazené očkování proti klíšťové encefalitidě. Základní očkování jsou 3 dávky, první přeočkování za 3 roky, další přeočkování u dětí po 5 letech. 

Nimenrix  nepovinné a nehrazené očkování proti meningokoku A,C, W 123 a Y. Základní očkování 1 dávkou od 1 roku věku, přeočkování po 5 letech.

Menveo – nepovinné a nehrazené očkování pro děti starší 2 let proti meningokoku A, C, W135 a Y. Podává se 1 dávka do ramene, přeočkování s odstupem 5 let. 

Bexsero - nepovinné a nehrazené očkování proti meningokoku skupiny B.  Očkování je pro děti od kojeneckého věku. Pro kojence a děti do 2 let věku je třeba podat 3 - 4 dávky, pro děti od 2 let 2 dávky. Přibližná cena jedné dávky je 2500Kč.

Engerix-B – povinné očkování proti žloutence typu B pro děti, které nebyly očkovány v kojeneckém věku. 

Havrix – nepovinné a nehrazené očkování proti žloutence typu A. Očkuje se do ramene. 1. dávka, za 6-12 měsíců 2. dávka.

Boostrix – nepovinné a nehrazené očkování. Jde vlastně o přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Doporučuje se dětem, které mají být povinně očkovány proti tetanu ve 14 letech a nebyly ještě očkovány Boostrixem polio. V poslední době je zaznamenán vyšší výskyt dávivého kašle (pertusse) a toto očkování chrání děti v dorostovém věku také proti pertussi. Toto očkování je odborníky doporučováno maminkám před plánovaným těhotenstvím a širší rodině (otec a prarodiče budoucího dítěte). Odstup od očkování tetanem je minimálně 1 rok. Očkuje se jednou dávkou do ramene; přeočkování proti tetanu obsaženému v očkovací látce za 10-15 let. 

Rotarix (RotaTeq) – nepovinné a nehrazené očkování proti rotavirům – podají se 2 (resp. 3) dávky do úst od 6-8. týdnů, nejpozději do 24. týdne. Chrání proti těžkému průběhu virového střevního onemocnění – zvracení, průjem, časté odvodnění, horečky, někdy s nutností hospitalizace a infuzní léčby. 

Vaxigrip (Influvac) - nepovinné a nehrazené očkování proti chřipce. Očkování hrazené ze zdravotního pojištění dostanou děti závažně chronicky nemocné ( cukrovka, cystická fibróza, nádorová onemocnění, onemocnění srdce). Každý rok je vyráběna nová vakcina, která chrání jednu chřipkovou sezónu. Očkování do ramene pro děti od 6 měsiců do 3 let 2 dávky  s měsíčním intervalem. Pro starší děti jedna dávka vakciny.

 

Naše doporučení: 

1/   Rodinám, kde očekávají narození miminka doporučujeme

očkování proti černému kašli. Vakcinou Boostrix se může nechat

očkovat nejen budoucí tatínek, ale i prarodiče.

 

2/  V kojeneckém věku doporučujeme očkování vakcinou proti pneumokokům (Prevenar 13, Synflorix), proti rotavirům (Rotarix, Rotateq), meningokoku sk. B.  

 

3/  Před nástupem do kolektivního dětského zařízení doporučujeme očkování proti žloutence typu A (Havrix, Vaqta) a proti meningokokům ( Nimenrix, Menveo).    Dříve neočkované děti lze  naočkovat vakcinou proti pneumokoku ( Prevenar 13).

  

4/  Očkování proti klíšťové encephalitidě (FSME, Encepur) odložit na pozdější předškolní resp. školní věk.

 

5/  Očkování proti planým neštovicím (Varilix) doporučujeme podat zvláště u děvčat s ohledem na budoucí těhotenství kolem 13. roku, pokud dítě onemocnění neprodělá.

 

6/  Od 11 let a zvláště v dorosteneckém věku doporučujeme očkovat 

vakcinou proti meningokokům ( Menveo, Nimenrix, Bexsero). 

 

7/  Dívkám doporučujeme očkování vakcinou proti rakovině děložního čípku ( Silgard, Cervarix).  

 

8/  Dětem, které mají opakované záněty dýchacích cest nebo jsou léčeny pro astma doporučujeme očkování proti chřipce.  

 

podrobnější informace o očkovacích látkách na   www.vakciny.net,   www.vakcinace.eu