Digitální zdraví dětí   - doporučení AAP, WHO

 
do 2 let žádné obrazovky vyjma videochattů
 
od 18 M je možno sledovat 20 minut vysoce kvalitní pořady s přímou asistencí rodiče
 
2 – 5 let max. 1 hodina vysoce kvlitních programů/aplikací, s asistencí rodiče
 
nad 5 let trvalý denní limit na všechna media tak, aby nebyl narušen spánek, fyzická aktivita, příprava do školy, zájmy dítěte a rodinný život
www.digitalnizdravideti.cz
www.e-bezpeci.cz