O nás

 

MUDr. Karolina Vydrová  - dětská lékařka

- po absolvování 2. LF UK v Praze - Motole jsem v r. 1998  nastoupila na dětské oddělení v Hořovicích, kde jsem pracovala jako sekundární lékařka do r. 2010.  Součástí oddělení byl i novorozenecký úsek, JIP - intermediální péče, LSPP a dětská ambulance.  Získala jsem atestaci z pediatrie I. stupně, specializovanou způsobilost v oboru  dětské lékařství a spec. způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Od r. 2010 jsem pracovala jako praktický lékař pro děti a dorost v Loděnicích u Berouna, v červnu 2013 jsem převzala ordinaci po paní doktorce Tesařové. 

 

Pavlína Perlíková -  zdravotní sestra

- po absolvování zdravotnické školy pracovala v dětském domově pro děti do 3 let v Karlových Varech, v roce 1995 nastoupila do ordinace PLDD Mýto-Holoubkov.

Je laskavá, milá k dětem a vstřícná k rodičům.