spalničky v Evropě

 

Epidemie spalniček v Evropě - nejnovější data

V Evropě bylo za poslední rok nahlášeno celkem 8 523 případů spalniček (1. 5. 2016 ‒ 30. 4. 2017). Za první čtyři měsíce roku 2017 to bylo přes 4 500 případů, téměř osminásobně více, než za stejné období v loňském roce. Alarmující je fakt, že 87 % z případů se známým očkovacím statutem (7931) byli lidé, kteří nebyli proti spalničkám nikdy očkováni, 8 % pak ti, kteří obdrželi pouze jednu dávku vakcíny.Pouze 3 % pacientů mělo za sebou 2 a více dávek. Nejvyšší incidence byla u dětí mladších než jeden rok, vzhledem k věku dosud nechráněných očkováním. Bohužel toto je právě věková skupina s nejvyšším rizikem komplikací, kterou je možno chránit pouze nepřímo, kolektivní imunitou při dosažení alespoň 95% proočkovanosti.Nejpostiženějšími zeměmi Evropy jsou Itálie – 3 842 případů od ledna do července 2017 (z toho 271 případů jsou zdravotníci, 89 % všech nemocných nebylo očkováno) a Rumunsko s 8 246 případy za stejné období. Úmrtí na spalničky byla v letošním roce hlášena z Rumunska (32 úmrtí), Itálie (3 úmrtí), ale i Francie (16letá neočkovaná dívka). Tento problém se však netýká jen Evropy. Epidemie spalniček postihla i USA, Kanadu nebo Austrálii. Hlavním důvodem je pokles proočkovanosti pod potřebných 95 %, který úzce souvisí s nedůvěrou v očkování, obavami z vedlejších účinků a v některých zemích i s komplikacemi s distribucí vakcín. V souvislosti s tímto prudkým nárůstem výskytu spalniček ve světě, přistoupila řada zemí k nutným opatřením, která by měla šíření tohoto vysoce infekčního onemocnění zamezit.